DRUKUJ
2019-01-16

Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.401.2018

Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.401.2018 z dnia 11 stycznia 2019 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr II/6/2018 Rady Gminy Kamionka z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2019-2023, w części obejmującej § 3 uchwały w brzmieniu „w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego”.