DRUKUJ
2019-01-23

Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.380.2018

Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.380.2018 z dnia 15 stycznia 2019 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr III/17/18 Rady Gminy Wąwolnica z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, w części obejmującej jej § 1 w brzmieniu: „i świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych” oraz § 2 w brzmieniu „i świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych”.