DRUKUJ
2019-01-28

Rozstrzygnięcie nadzorcze IF-II.4131.38.2018

Rozstrzygnięcie nadzorcze IF-II.4131.38.2018 Wojewody Lubelskiego z dnia 12 grudnia 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr LI/430/18 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr XVIII/143/16 z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miasta Zwierzyniec.