DRUKUJ
2019-02-04

Rozpatrywanie odwołań

Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności rozpatruje w II instancji odwołania od orzeczeń wydanych przez powiatowe zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności na posiedzeniach składów orzekających.