DRUKUJ
2019-02-22

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w
Białej Podlaskiej

Kontrola planowa przeprowadzona w dniach od 16 października 2018 r. do 14 listopada 2018 r. (z przerwą w dniach 29.10.2018 r. i 7.11.2018 r.) - (FC-IX.431.35.5.2018).

 

Zakres kontroli:

Prawidłowość pobierania i odprowadzania dochodów na rachunek budżetu państwa oraz prawidłowość ponoszenia wydatków w ramach planu finansowego.