DRUKUJ
2019-03-12

Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie

Kontrola planowa przeprowadzona w terminie od 5 września do 19 października 2018 r.

(PN-III.431.12.2018)

 

Zakres kontroli:

1. Ocena wydatkowania środków z dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administacji rządowej.

2. Prwadzenie rejestru przedsiębiorstw prowadzących ośrodek szkolenia kierowców oraz realizacja przez starostę nadzoru nad OSK.

3. Prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów.