DRUKUJ
2019-03-15

"LEKARZE SPECJALIŚCI" sp. z o.o., ul. Topolowa w
Lublinie

Kontrola przeprowadzona w dniu 17 grudnia 2018 r. (ZD-I.9612.113.2018.SSJ)

 

Zakres kontroli: spełnianie przez podmiot prowadzący staż podyplomowy lekarzy dentystów wymagań i warunków oraz relizacja stażu zgodnie z określonymi przepisami.