DRUKUJ
2019-03-25

Urząd Gminy Dzierzkowice

Kontrola planowa przeprowadzona w dniu 1 marca 2019 r. (ŚR-II.431.15.2019).

 

Zakres kontroli:

Zagadnienia związane z przygotowaniem i realizacją zadania:
„Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 108680L od km 2+425 do km 2+690 w miejscowości Dzierzkowice - Zastawie”.