DRUKUJ
2019-03-25

Urząd Gminy Leśna Podlaska

Kontrola planowa przeprowadzona w dniu 30 sierpnia 2018 r. (SO-BP.431.2.2018)

 

Zakres kontroli:

  1. Realizacja zadań zleconych z zakresu rejestracji stanu cywilnego, sprawdzenie prawidłowości sporządzania  aktów stanu cywilnego, gromadzenia i przechowywania dokumentów będących podstawą ich sporządzenia.
  2. Realizacja zadań zleconych z zakresu zmiany imion i nazwisk, ewidencji ludności oraz dowodów osobistych.
  3. Realizacja zadań zleconych z zakresu spraw wojskowych (bez obrony cywinej i akcji kurierskiej).