DRUKUJ
2019-04-02

Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.68.2019

Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.68.2019 Wojewody Lubelskiego z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr V/28/2019 Rady Gminy Wysokie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządca jest Wójt Gminy Wysokie, w części obejmującej § 2 ust. 1 pkt 4, ust. 2, ust. 6 i ust. 9.