DRUKUJ
2019-04-04

Urząd Gminy Sitno

Kontrola planowa przeprowadzona w dniu 8 sierpnia 2018 r. (SO-Z.431.17.21.2018.AG)

 

  Zakres kontroli:

  1. Ocena prawidłowości prowadzenia spraw z zakresu rejestracji stanu cywilnego, zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego.
  2. Sprawdzenie prawidłowości prowadzenia spraw z zakresu zmiany imion i nazwisk, zgodnie z ustawą  z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska.
  3. Sprawdzenie prawidłowości prowadzenia spraw z zakresu ewidencji ludności oraz wydawania dowodów osobistych, zgodnie z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności oraz ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych.
  4. Realizacja zadań zleconych z zakresu spraw wojskowych (bez obrony cywinej i akcji kurierskiej).
  5. Rejestracja osób na potrzeby kwalifikacji wojskowej rocznik 1999 oraz kwalifikacja wojskowa w 2018 r. za okres od 2 sierpnia 2017 r. do dnia kontroli.