DRUKUJ
2019-04-09

Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie

Kontrola koordynowana przeprowadzona w dniach od 25 września do 24 października 2018 r. (PN-III.431.13.2018)

 

Zakres kontroli:

  1. Ocena wykonywania przez starostę uprawnień w stosunku do fundacji mających swoją siedzibę na terenie powiatu.
  2. Ocena organizacji udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.
  3. Ocena efektywności działania szefa obrony cywilnej w zakresie kierowania i koordynowania przedsięwzięć obrony cywilnej na administrowanym terenie.
  4. Ocena wykorzystania dotacji z rezerwy celowej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.