DRUKUJ
2019-04-10

Urząd Gminy Fajsławice

Kontrola planowa w trybie zwykłym przeprowadzona w dniu 15 lutego 2019 r.

(SO-Ch.431.2.2019.ZL)

 

Zakres kontroli.

Sprawdzenie prawidłowości prowadzenia spraw z zakresu ewidencji ludności oraz wydawania dowodów osobistych, zgodnie z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności oraz ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych.