DRUKUJ
2019-04-10

Urząd Miejski w Rejowcu

Kontrola problemowa wykonywania zadań obronnych przeprowadzona w dniu 10 października 2018 r. (ZK-I.431.2.35.2018)

 

Zakres kontroli:
1. Planowanie i organizowanie świadczeń na rzecz obrony.
2. Planowanie i realizacja szkolenia obronnego.
3. Kontrola realizacji zadań obronnych.