DRUKUJ
2019-04-18

Społeczna Straż Rybacka w Białej Podlaskiej -
powiat bialski

Kontrola przeprowadzona w dniu 26 lutego 2019 r. (PSR-BP.431.3.2019).

 

 Zakres kontroli:

1. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej funkcjonowania SSR w Białej Podlaskiej.
2. Ewidencja zdjętego sprzętu kłusowniczego niewiadomego pochodzenia.
3. Współpraca z grupami SSR.
4. Przestrzeganie przez strażników SSR Ustawy o rybactwie śródlądowym oraz regulaminu SSR zatwierdzonego przez Radę Powiatu Bialskiego.