DRUKUJ
2019-05-30

Stadion Sportowy ARENA LUBLIN w Lublinie

Kontrola planowa utrwalania przebiegu imprezy masowej przeprowadzona w dniu 18 kwietnia 2019 r. (ZK-III.431.7.2019)

 

Zakres kontroli.
Przedmiot kontroli obejmował ocenę stanu realizacji rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej.