DRUKUJ
2019-06-25

Urząd Miasta w Kazimierzu Dolnym

Kontrola planowa przeprowadzona w dniu 7 czerwca 2019 r. (ŚR-II.431.39.2019).

 

Zakres kontroli:

Zagadnienia związane z przygotowaniem i realizacją zadania: „Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 112826L od km 0+320 do km 0+555 w miejscowości Bochotnica”.