DRUKUJ
2019-07-11

Straż Miejska w Kraśniku

Kontrola planowa przeprowadzona w dniu 29 marca 2019 r. (ZK-III.68.7.7.2019)

 

Zakres kontroli:

  1. Wykonywanie uprawnień określonych w art. 12 ustawy o strażach gminnych,
  2. Użycie broni palnej bojowej oraz środków przymusu bezpośredniego,
  3. Prowadzenie ewidencji etatów, wyposażenia w tym środków przymusu bezpośredniego, broni palnej, środków technicznych służących do obserwowania i rejestrowania obrazu zdarzeń w miejscach publicznych, pojazdów oraz wyników działań straży.