DRUKUJ
2019-07-19

Starostwo Powiatowe w Łęcznej

Kontrola w trybie uproszczonym przeprowadzona w dniu 4 czerwca 2019 r. (PN-III.431.5.2019)

 

Zakres kontroli:
Realizacja wdrożenia wybranych elementów znowelizowanej ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia kontroli.