DRUKUJ
2019-07-22

Rb-28UE - czerwiec 2019 r.

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków na realizację Wspólnej Polityki Rolnej.

 

Okres sprawozdawczy - czerwiec 2019 r.