DRUKUJ
2019-07-26

Urząd Miasta Świdnik

Kontrola planowa przeprowadzona w dniu 21 września 2018 r. (SO-VIII.431.4.2018.ML)

 

Zakres kontroli.
Realizacja zadań w 2017 r.  w ramach "Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020".