DRUKUJ
2019-07-29

Zasady wykonania zadań z zakresu administracji
rządowej

Zasady wykonania zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez jst w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz wzór wniosku o przyznanie środków finansowych z budżetu państwa.