DRUKUJ
2019-07-29

Starostwo Powiatowe w Świdniku

Kontrola w trybie uproszczonym przeprowadzona w dniu 29 marca 2019 r. (IF-VII.7840.9.15.2019).

 

Zakres kontroli:

Rzetelność prowadzenia rejestru wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę oraz terminowość wydawanych decyzji o pozwoleniu na budowę w 2018 r.