DRUKUJ
2019-07-31

Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego

Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie uchylenia w części zatwierdzonego projektu budowlanego i udzielonego pozwolenia na budowę własnej decyzji nr 9/13 z dnia 8 października 2013 r. znak: IF-I.7820.11.2013.AZ (zmienionej decyzją z dnia 19 sierpnia 2015 r., znak: IF-I.7820.7.2015.AZ) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi krajowej Nr 17 na odcinku Łabunie Reforma – Polanówka od km 191+200 do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 3265L w km 193+596 (wraz ze skrzyżowaniem), na odcinku od km 192+640 do km 192+830.