DRUKUJ
2019-08-06

Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.385.2019

Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.385.2019 Wojewody Lubelskiego z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr VIII/82/2019 Rady Powiatu w Zamościu z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych oraz ustalenia zniżek obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych, dla których Powiat Zamojski jest organem prowadzącym, w części obejmującej §3 oraz § 5 ust. 3, ust. 4 w brzmieniu: „o którym mowa w ust. 3” i „szczególnie uzasadnionych” i ust. 6 załącznika do uchwały.