DRUKUJ
2019-08-07

Starostwo Powiatowe w Rykach

Kontrola planowa przeprowadzona w terminie od 30 listopada do 31 grudnia 2018 r. (PN-III.431.22.2018).

 

Zakres kontroli:

1. Ocena prawidłowości wykonywania przez starostę uprawnień w stosunku do fundacji mających swoją siedzibę na terenie powiatu.

2. Ocena prawidłowości organizacji udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

3. Ocena prawidłowości realizacji zadań zleconych wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2017 r. poz. 2126 z późń zm.).

4. Ocena efektywności działania szefa obrony cywilnej w zakresie kierowania i koordynowania przedsięwzięć obrony cywilnej na terenie powiatu.