DRUKUJ
2019-08-08

Urząd Gminy Krasnystaw

Kontrola kompleksowa przeprowadzona w dniach 21, 22, 25 lutego 2019 r. (PS.Ch.431.3.1.2019).

 

Zakres kontroli:

Ocena realizacji przez Gminę zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.