DRUKUJ
2019-08-14

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnogrodzie

Kontrola kompleksowa przeprowadzona w dniach: 8, 21, 22, 28 lutego, 1 i 20 marca 2019 r. (PS-Z.431.1.1.2019).

 

Zakres kontroli:

Ocena realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej oraz zgodności zatrudnienia pracowników ośrodka pomocy społecznej z wymaganymi kwalifikacjami.