DRUKUJ
2019-08-16

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o
Niepełnosprawności w Puławach

Kontrola problemowa przeprowadzona w dniu 10 maja 2019 r. (WZO.9532.1.4.2019).

 

Celem kontroli Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Puławach była analiza działalności zespołu w zakresie:

- organizacji zespołu i sposobu działania składów orzekających,

- prawidłowości stosowania standardów postępowania orzeczniczego,

- merytoryczno-prawnej poprawności wydawanych orzeczeń.