DRUKUJ
2019-09-05

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Lubelskiego
Oddziału Regionalnego w Lublinie

Kontrola w trybie uproszczonym przeprowadzona w dniu 24 lipca 2019 r. (PS-III.431.5.2019)

 

Zakres kontroli.

Ocena prawidłowościrealizacji turnusu rehabilitacyjnego zorganizowanego w okresie od 4 lipca do 17 lipca 2019 r. przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Lubelski Oddział Regionalny z siedzibą: ul. Narutowicza 54, 20-016 Lublin, odbywającego się w Ośrodku Wczasowym "Komandor" w Dźwirzynie na podstawie oceny jego przebiegu,z uwzględnieniem programu turnusu, doboru kadry oraz miejsca jego realizacji, biorąc pod uwagę rodzaj turnusu oraz rodzaje niepełnosprawności, dysfunkcji lub schorzeń uczestników tego turnusu – w związku z wniesioną w dniu 13 lipca 2019 r. skargą na organizatora turnusów rehabilitacyjnych.