DRUKUJ
2019-09-05

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilkowie

Kontrola planowa przeprowadzona  w dniach 13-20 maja 2019 r. (PS-VI.431.10.2019)

 

Zakres kontroli:

Ocena realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych w zakresie sposobu i trybu postępowania w sprawie świadczeń opiekuńczych.