DRUKUJ
2019-09-05

Urząd Gminy Wola Mysłowska

Kontrola doraźna przeprowadzona w dniu 15 marca 2019 r. (PS-I.431.7.2019)

 

Zakres kontroli.

Ocena zgodności zatrudnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Woli Mysłowskiej z wymaganymi kwalifikacjami. Ocenie poddane zostało postępowanie Wójta Gminy Wola Mysłowska w zakresie zatrudnienia na ww. stanowisku osoby posiadającej kwalifikacje zawodowe, określone w art. 122 ustawy o pomocy społecznej.