DRUKUJ
2019-09-17

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie
Lubelskim

Kontrola planowa w trybie zwykłym przeprowadzona w dniach od 7 czerwca 2019 r. do 24 czerwca 2019 r. (PS-Z.431.6.2.2019).

 

Zakres kontroli:

Ocena realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem", (zwanej dalej ustawą)w zakresie: sposobu i trybu postępowania w sprawie jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.