DRUKUJ
2019-09-18

Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego

Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego o wydaniu w dniu 6 września 2019 r. decyzji znak: IF-I.7820.14.2019.HP o uchyleniu własnej decyzji nr 9/13 z dnia 8 października 2013 r. znak: IF-I.7820.11.2013.AZ, zmienionej decyzją z dnia 19 sierpnia 2015 r., znak: IF-I.7820.7.2015.AZ o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi krajowej Nr 17 na odcinku Łabunie Reforma – Polanówka od km 191+200 do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 3265L w km 193+596 (wraz ze skrzyżowaniem), w części zatwierdzonego projektu budowlanego i udzielonego pozwolenia na budowę na odcinku od km 192+640 do km 192+830 strona prawa.