DRUKUJ
2019-10-21

Urząd Gminy Dorohusk

Kontrola w trybie zwykłym przeprowadzona w dniach 29-30 lipca 2019 r. (PS-Ch.431.5.11.2019)

 

Zakres kontroli.

Ocena realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz zgodności zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami.