DRUKUJ
2019-12-02

Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego

Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego o wydaniu w dniu 22 listopada 2019 r., decyzji, znak: IF-I.7821.12.2019.HP o utrzymaniu w mocy decyzji Starosty Lubartowskiego z dnia 21 sierpnia 2019 r., nr 6/2019, znak AIB.6740.3.9.2018 o udzieleniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej p.n.:

„Rozbudowa drogi gminnej 103355L Nowodwór – Majdan Kozłowiecki – Wandzin, w zakresie budowy wydzielonej ścieżki rowerowej dwukierunkowej na odcinku od km 0+002,49 do km 4+419,89 od skrzyżowania drogą powiatową nr 1550L do skrzyżowania z drogą gminną nr 103375L w ramach inwestycji pn.: „Budowa dróg dla rowerów i pasów ruchu dla rowerów w gminie Lubartów w ramach projektu Mobilny LOF”.