DRUKUJ
2019-12-10

Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego

Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu jednostek samorządu terytorialnego otrzymujących w 2019 roku dotacje celowe z przeznaczeniem na prace remontowe lub bieżące utrzymanie obiektów grobownictwa wojennego, na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego oraz na realizację zadań dotyczących ochrony i opieki nad zabytkami, wraz z kwotami dotacji przyznanych poszczególnym jednostkom.