DRUKUJ
2020-01-22

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Głusku

Kontrola kompleksowa przeprowadzona w dniach od 14 grudnia 2018 r. do 9 stycznia 2019 r. (PS-I.431.19.2018)

 

Zakres kontroli: ocena realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej oraz zgodności zatrudnienia pracowników Ośrodka z wymaganymi kwalifikacjami.