DRUKUJ
2020-02-10

Sprawozdanie z kontroli działalności tłumacza
przysięgłego

Pani Agnieszka Pączka-Torrelli - tłumacz przysięgły języka francuskiego.

 


Kontrola przeprowadzona w dniu 21 listropada 2019 r.