DRUKUJ
2020-02-10

Sprawozdanie z kontroli działalności tłumacza
przysięgłego

Pani Agnieszka Radzińska-Lis - tłumacz przysięgły języka angielskiego.

 

Kontrola przeprowadzona w dniu 11 grudnia 2019 r.