DRUKUJ
2020-02-18

Sprawozdanie z kontroli działalności tłumacza
przysięgłego

Pani Elżbieta Puzia - tłumacz przysięgły języka angielskiego.

 

Kontrola przeprowadzona w dniu 18 lutego 2020 r.