DRUKUJ
2020-02-28

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego we
Włodawie

Kontrola przeprowadzona w dniach od 4 listopada do 6 grudnia 2019 r. (FC-IX.431.42.6.2019)

 

Zakres kontroli.
Prawidłowość pobierania i odprowadzania dochodów na rachunek budżetu państwa oraz prawidłowość ponoszenia wydatków w ramach planu finansowego w 2018 r.