DRUKUJ
2020-03-18

Urząd Gminy Łopiennik Górny

Kontrola planowa przeprowadzona w dniu 10 lutego 2020 r. (SO-Ch.431.1.2020.JA)

 

Zakres kontroli.
1. Ocena prawidłowości prowadzenia spraw z zakresu rejestracji stanu cywilnego, zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego.
2. Sprawdzenie prawidłowości prowadzenia spraw z zakresu zmiany imion i nazwisk, zgodnie z ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska.