DRUKUJ
2020-03-31

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Miasta
Zamość

Kontrola planowa przeprowadzona w dniach od 12 grudnia 2019 r. do 17 stycznia 2020 r. (FC-IX.431.50.6.2019)

 

Zakres kontroli.
Prawidłowość pobierania i odprowadzania dochodów na rachunek budżetu państwa oraz prawidłowość ponoszenia wydatków w ramach planu finansowego w 2018 roku.