DRUKUJ
2020-04-06

Społeczna Straż Rybacka w Powiecie
Hrubieszowskim

Kontrola przeprowadzona w dniu 7 lutego 2020 r. (PSR-Z.431.2.2020)

 


Zakres kontroli:
1. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej funkcjonowania SSR.
2. Ewidencja zdjętego niewiadomego pochodzenia sprzętu kłusowniczego.
3. Współpraca z grupami SSR.
4. Przestrzeganie przez strażników SSR ustawy o rybactwie śródlądowym oraz regulaminu zatwierdzonego przez Radę Powiatu Hrubieszowskiego.