DRUKUJ
2020-06-15

Urząd Gminy Michów

Kontrola przeprowadzona w dniach od 28 stycznia do 28 lutego 2020 r. (FC-IX.431.3.2020)

 

Zakres kontroli.
Prawidłowość wydatkowania środków z dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz prawidłowość pobierania i odprowadzania dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2019 r.