DRUKUJ
2020-07-06

Starostwo Powiatowe w Łęcznej

Kontrola przeprowadzona w dniach 24 luty i 2 marca 2020 r. (IGK-I.431.1.2020)

 

Zakres kontroli.

Ocena działalności powiatowej administracji geodezyjnej i kartograficznej w zakresie:

  • przeprowadzania procesu modernizacji ewidencji gruntów i budynków,
  • procesu bieżącej cyfryzacji dokumentów przekazywanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych do pzgik.