DRUKUJ
2016-02-02

Oświadczenie wicewojewody lubelskiego o stanie
majątkowym - 16.12.2015

Oświadczenie wicewojewody lubelskiego o stanie majątkowym złożone przed objęciem stanowiska - 16 grudnia 2015 r.