DRUKUJ
2016-02-09

Wykaz zakładów pracy chronionej w województwie
lubelskim

Wykaz zakładów pracy chronionej w województwie lubelskim - prowadzony na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj.: Dz.U. 2018 poz. 511, z późn. zm.) - ogólnodostępny - ul. Spokojna 4, pok. 9, tel. (81) 74-24-782, (81) 74-24-264 - rejestr w załączniku.