DRUKUJ
2016-02-10

Wykaz przedsiębiorstw państwowych

Archiwum Zakładowe Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie

20-914 Lublin

ul. Spokojna 4

tel. 81-74-24-795, 81-74-24-292, 81-74-24-293

E-Mail: archiwum@lublin.uw.gov.pl

 

Przyjęcia interesantów:

Poniedziałek-piątek 8:00-14:00

 

W Archiwum Zakładowym zdeponowane są dokumenty ze zlikwidowanych zakładów pracy, których założycielem był Wojewoda Lubelski.

 

Dla zainteresowanych wydajemy:

  • zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu Rp-7 dla byłych pracowników Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej, Urzędu Wojewódzkiego, Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego;
  • kserokopie kart wynagrodzeń potwierdzone za zgodność z oryginałem wraz z pismem przewodnim;
  • zaświadczenia o okresach zatrudnienia tzw. “archiwalne świadectwo pracy” wydawane na podstawie akt osobowych;
  • wypisy z list płac.

 

Ww. dokumenty można uzyskać na podstawie pisemnych podań przesyłanych do archiwum drogą pocztową, za pomocą poczty elektronicznej lub osobiście składanych w siedzibie archiwum. Istnieje również możliwość obsługi bezpośredniej w godzinach przyjęć interesantów.

Wydawanie dokumentacji nie podlega opłacie skarbowej.

 

WYKAZ PRZEDSIĘBIORSTW PAŃSTWOWYCH, KTÓRYCH DOKUMENTACJA JEST PRZECHOWYWANA

W ARCHIWUM PAŃSTWOWYM LUBELSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W LUBLINIE

 

 1.

Biuro Projektów Przemysłu Chłodniczego i Mięsnego w Lublinie

 2.

Biuro Projektowo- Badawcze Budownictwa Przemysłowego w Lublinie

 3.

Biuro Projektów Budownictwa Wiejskiego w Lublinie

 4.

Biuro Projektów Wodnych Melioracji w Lublinie

 5.

Centrala Handlu Przemysłu Skórzanego w Lublinie
dokumentacja osobowa i płacowa Przekazana przez PHU Domar w Lublinie

 6.

Centralny Urząd Kontraktacji i Skupu w Lublinie

 7.

Dyrekcja Budowy Kanału Wieprz- Krzna
dokumentacja osobowa przekazana przez PZRwWod "Wodrol"

 8.

Dyrekcja Inwestycji Miejskich "Północ" w Lublinie

 9.

Dyrekcja Inwestycji Miejskich w Lublinie

 10.

Dyrekcja Teatru w Budowie

 11.

Fundacja Wsi Lubelskiej

 12.

Garbarnia Lubartów S.A.

 13.

GZRKiOR Zakład Usługowo-Produkcyjny w Łucce

 14.

Kombinat Ogrodniczy "Leonów" Zakład Budowlano- Remontowy w Niemcach

 15.

Lubelski Klub Sportowy "Spółdzielca" w Lublinie

 16.

Lubelskie Przedsiębiorstwo Ceramiki Budowlanej w Lublinie

 17.

Lubelskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Terenowego w Lublinie
dokumentacja osobowa przekazana przez WUKO

 18.

Lubelskie Przedsiębiorstwo Transportowe Nr 2 w Lublinie

 19.

Lubelskie Przedsiębiorstwo Budowlane Nr 2 w Lublinie
dokumentacja osobowa przekazana przez PBRol

 20.

Lubelskie Przedsiębiorstwo Drobnej Wytwórczości i Budownictwa w Lublinie                  dokumentacja przekazana przez PBRol

 21.

Lubelskie Przedsiębiorstwo Informatyki Przemysłu Budowlanego "ETOB" w Lublinie

 22.

Lubelskie Przedsiębiorstwo Obrotu Surowcami Włókienniczymi i Skórzanymi w Lublinie

 23.

Lubelskie Przedsiębiorstwo Produkcji Leśnej "LAS" w Lublinie

 24.

Lubelskie Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowe Ceramiki Budowlanej w Niemcach

 25.

Lubelskie Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Handlowe “Odczynniki Chemiczne” w Lublinie

 26.

Lubelskie Przedsiębiorstwo Remontowe P.T. w Lublinie
dokumentacja osobowa przekazana przez WUKO

 27.

Lubelskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych LPRInż

 28.

Lubelskie Przedsiębiorstwo Usług Przemysłu Terenowego w Lublinie
dokumentacja osobowa przekazana przez WUKO

 29.

Lubelskie Zakłady Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji w Lublinie ZDDiD

 30.

Lubelskie Zakłady Eternitu w Lublinie

 31.

Lubelskie Zakłady Mechaniczne w Lublinie
dokumentacja osobowa przekazana przez WUKO

 32.

Lubelskie Zakłady Metalowo Elektryczne w Lublinie
dokumentacja osobowa przekazana przez WUKO

 33.

Lubelskie Zakłady Naprawy Samochodów w Lublinie LZNS

 34.

Lubelskie Zakłady Sprzętu Pożarowego w Lublinie
dokumentacja osobowa przekazana przez WUKO

 35.

Lubelskie Zjednoczenie Budownictwa w Lublinie

 36.

Miejski Handel Detaliczny Artykułami Przemysłowo- Różnymi w Lublinie
dokumentacja osobowa przekazana przez PHU DOMAR

 37.

Miejski Handel Detaliczny Artykułami Włókienniczo-Odzieżowymi w Lublinie
dokumentacja osobowa przekazana przez PHU DOMAR

 38.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej “Pralnie, Farbiarnie i Łaźnie”          dokumentacja osobowa przekazana przez WZGKiM

 39.

Międzywojewódzki Ośrodek Szkolenia Obrony Cywilnej MOSOC

 40.

Okręgowa Dyrekcja Inwestycji Miejskich "Południe" w Lublinie
dokumentacja osobowa i płacowa przekazane przez INWEST-SERVICE

 41.

Okręgowy Zakład Transportu i Maszyn Drogowych w Lublinie
dokumentacja osobowa i płacowa przekazana przez PW MADRAT

 42.

Państwowe Przedsiębiorstwo Ogrodnicze w Józefowie n/Wisłą

 43.

Państwowe Przedsiębiorstwo Usług Budowlano-Remontowych w Lublinie

 44.

Państwowe Przedsiębiorstwo Usług Budowlano-Remontowych PGR w Niemcach

 45.

Państwowy Ośrodek Maszynowy w Bełżycach

 46.

Państwowy Ośrodek Maszynowy w Ciechankach

 47.

Państwowy Ośrodek Maszynowy w Kocku

 48.

Państwowy Ośrodek Maszynowy w Kurowie

 49.

Państwowy Ośrodek Maszynowy w Piotrowicach

 50.

Państwowy Ośrodek Maszynowy w Skrobowie

 51.

Polskie Koleje Państwowe Zakład Budownictwa Kolejowego w Lublinie                     dokumentacja przekazana przez PBK “EXKOL” w Lublinie

 52.

Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej we Wrzelowcu

 53.

Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Bełżycach

 54.

Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Bychawie

 55.

Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Kraśniku

 56.

Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Lubartowie

 57.

Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Lublinie

 58.

Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Opolu Lubelskim

 59.

Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Puławach

 60.

Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Radzyniu Podlaskim

 61.

Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Rykach/Dęblinie

 62.

Prezydium Powiatowej Rady Narodowej we Włodawie

 63.

Przedsiębiorstwo Wdrażania i Upowszechniania Postępu Technicznego i Organizacyjnego "Posteor" w Lublinie

 64.

Przedsiębiorstwo Budowlane Przemysłowo Handlowe “KOLBUD” Sp. z o.o. w Lublinie     dokumentacja przekazana przez PBK “EXKOL” w Lublinie

 65.

Przedsiębiorstwo Budowlane Przemysłowo-Handlowe “LUBKOL” Sp. z o.o. w Lublinie dokumentacja przekazana przez PBK “EXKOL” w Lublinie

 66.

Przedsiębiorstwo Budownictwa Kolejowego “EXKOL” w Lublinie

 67.

Przedsiębiorstwo Budownictwa Kolejowego Przedsiębiorstwo Państwowe w Lublinie  dokumentacja przekazana przez PBK “EXKOL” w Lublinie

 68.

Przedsiębiorstwo Budownictwa Powiatowego w Lublinie

 69.

Przedsiębiorstwo Budownictwa Rolniczego w Lublinie

 70.

Przedsiębiorstwo Budownictwa Terenowego w Lubartowie

 71.

Przedsiębiorstwo Budownictwa Terenowego w Lublinie

 72.

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "Arged" w Lublinie

 73.

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "Arpis" w Lublinie

 74.

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "Domar" w Lublinie

 75.

Przedsiębiorstwo Handlu Wewnętrznego w Kraśniku PHW

 76.

Przedsiębiorstwo Handlu Wewnętrznego w Puławach PHW

 77.

Przedsiębiorstwo Inicjatyw Gospodarczych "Szansa" w Lublinie

 78.

Przedsiębiorstwo Komputeryzacji Rynku "Cekar" w Lublinie

 79.

Przedsiębiorstwo Konserwacji Urządzeń Wodnych i Melioracyjnych w Lublinie PKUWiM

 80.

Przedsiębiorstwo Mechanizacji Budownictwa "Zremb" w Międzyrzecu Podlaskim

 81.

Przedsiębiorstwo Modernizacji Przemysłu Maszynowego TECHMA

 82.

Przedsiębiorstwo Obrotu Maszynami i Surowcami "Bomis" w Minkowicach k/Lublina

 83.

Przedsiębiorstwo Obrotu Zwierzętami Hodowlanymi w Lublinie POZH

 84.

Przedsiębiorstwo Państwowe "Cukrownie Lubelskie" Pracownia Projektowa w Lublinie

 85.

Przedsiębiorstwo Państwowe "Cukrownie Lubelskie" w Lublinie

 86.

Przedsiębiorstwo Państwowe Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MADRAT

 87.

Przedsiębiorstwo Państwowego Przemysłu Terenowego w Lublinie

 88.

Przedsiębiorstwo Państwowej Użyteczności Publicznej "Inwest Service" w Lublinie

 89.

Przedsiębiorstwo Produkcji Materiałów Budowlanych w Lubartowie

 90.

Przedsiębiorstwo Produkcji Mebli Sklepowych “WUTECH” w Lublinie

 91.

Przedsiębiorstwo Produkcji Pomocniczej i Montaży Budownictwa Rolniczego w Lublinie

 92.

Przedsiębiorstwo Przemysłu Terenowego w Lublinie PPT

 93.

Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Handlowe "Centrala Rybna" w Lublinie

 94.

Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Rolno-Spożywczego "Fructopol" w Osmolicach

 95.

Przedsiębiorstwo Przewozu Towarów Państwowej Komunikacji Samochodowej w Kraśniku

 96.

Przedsiębiorstwo Sprzętowo-Transportowe Budownictwa Kolejowego w Lublinie

 97.

Przedsiębiorstwo Sprzętu i Transportu Wodna-Melioracyjnego w Lublinie

 98.

Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe "Eldom" w Lublinie

 99.

Przedsiębiorstwo Transportowe Handlu Wewnętrznego w Puławach PTHW

 100.

Przedsiębiorstwo Transportowe-Sprzętowe Budownictwa TRANSBUD-PUŁAWY w Puławach

 101.

Przedsiębiorstwo Transportowo-Spedycyjne "TRANSBUD" w Lublinie

 102.

Przedsiębiorstwo Usług Budowlano-Instalacyjnych “SANEL-KOL” Sp. z o.o.             dokumentacja przekazana przez PBK “EXKOL” w Lublinie

 103.

Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych Przedsiębiorstwo Państwowe Użyteczności Publicznej w Lublinie

 104.

Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych w Białej Podlaskiej

 105.

Przedsiębiorstwo Usług Projektowych Przemysłu Spożywczego w Lublinie

 106.

Przedsiębiorstwo Usług Przemysłu Terenowego w Lublinie

 107.

Przedsiębiorstwo Usług Szkoleniowo- Socjalnych Technicznej Obsługi Rolnictwa w Piasecznie

 108.

Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Państwowej Komunikacji Samochodowej w Lublinie

 109.

Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa w Wodę "Wodrol" w Lublinie

 110.

Rejonowe Przedsiębiorstwo Melioracyjne w Lublinie

 111.

Rejonowe Przedsiębiorstwo Melioracyjne w Opolu Lubelskim

 112.

Rejonowe Przedsiębiorstwo Melioracyjne w Parczewie

 113.

Rejonowe Przedsiębiorstwo Przetwórcze Przemysłu Paszowego "Bacutil" w Lublinie z siedzibą w Puławach

 114.

Stacja Zabiegów Ochrony Roślin w Lublinie
dokumentacja przekazana przez Zakład Naprawczo-Produkcyjny Mechanizacji Rolnictwa w Lublinie

 115.

Techniczna Obsługa Samochodów w Lublinie                                                     dokumentacja przekazana przez LZNS

 116.

Urząd Wojewódzki w Lublinie

 117.

Wojewódzka Dyrekcja Inwestycji "Wschód" w Lublinie

 118.

Wojewódzka Dyrekcja Inwestycji w Białej Podlaskiej

 119.

Wojewódzki Urząd Ziemski w Lublinie

 120.

Wojewódzki Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej w Lublinie

 121.

Wojewódzki Zarząd Budownictwa Wiejskiego w Lublinie

 122.

Wojewódzki Zakład Konserwacji Urządzeń Melioracyjnych w Bełżycach

 123.

Wojewódzki Zarząd Inwestycji Miejskich w Lublinie

 124.

Wojewódzki Zarząd Inwestycji w Lublinie

 125.

Wojewódzki Zarząd Młynów w Lublinie

 126.

Wojewódzki Zarząd Przedsiębiorstw i Urządzeń Komunalnych w Lublinie

 127.

Wojewódzki Zarząd Przemysłu w Lublinie

 128.

Wojewódzki Zarząd Przemysłu Terenowego w Lublinie

 129.

Wojewódzki Zespół Pomocy Społecznej w Lublinie

 130.

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu Meblami w Lublinie

 131.

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu Obuwiem w Lublinie

 132.

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu Odzieżą w Lublinie

 133.

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu Wewnętrznego "Otex" w Lublinie,

 134.

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu Wewnętrznego w Lublinie DOMAR

 135.

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu Wewnętrznego w Puławach

 136.

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Produkcji Pomocniczej Gospodarki Komunalnej w Lublinie

 137.

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Przemysłu Terenowego "Drewno" w Lublinie

 138.

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Tekstylno-Odzieżowe w Lublinie

 139.

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Turystyczne "Lublinianka" w Lublinie

 140.

Wojewódzkie Zjednoczenie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lublinie WZGKiM

 141.

Wojewódzkie Zjednoczenie Przedsiębiorstw Mechanizacji Rolnictwa w Lublinie

 142.

Wojewódzkie Zjednoczenie Przedsiębiorstw Państwowego Przemysłu Terenowego w Lublinie

 143.

Wydawnictwo Lubelskie w Lublinie

 144.

Wytwórnia Aparatów Elektrycznych w Lublinie

 145.

Wytwórnia Urządzeń Komunalnych “WUKO" w Lublinie

 146.

Zakład Przemysłu Odzieżowego "Gracja" w Lublinie

 147.

Zakład Naprawczo-Produkcyjny Mechanizacji Rolnictwa w Lublinie

 148.

Zakład Remontów i Zaopatrzenia Młynów PUPT w Głusku k/Lublina
dokumentacja osobowa przekazana przez WUKO

 149.

Zakład Sprzętu Rolniczego i Ochronnego T.T. w Lublinie
dokumentacja osobowa przekazana przez WUKO

 150.

Zakład Sprzętu Rolniczego "Lechia" w Lublinie
dokumentacja osobowa przekazana przez WUKO

 151.

Zakład Usług Radiotechnicznych i Telewizyjnych w Lublinie

 152.

Zakład Wytwórczy Magnetofonów "UNITRA" w Lubartowie

 153.

Zakłady Metalowe Przemysłu Terenowego "Luzamet" w Lublinie
dokumentacja osobowa przekazana przez WUKO

 154.

Zakłady Przemysłu Dziewiarskiego "Trawena" w Trawnikach

 155.

Zakłady Przemysłu Owocowo-Warzywnego "Milejów" w Milejowie

 156.

Zjednoczenie Budownictwa Komunalnego w Lublinie

 157.

Zjednoczenie Budownictwa Rolniczego w Lublinie

 158.

Zjednoczenie Budownictwa Wodnych Melioracji w Lublinie

 159.

Zjednoczenie Technicznej Obsługi Rolnictwa w Lublinie

 160.

Zrzeszenie Przedsiębiorstw Technicznej Obsługi Rolnictwa w Lublinie

 161.

Żelatyna S.A. Puławy